Okutopya Üyelik Sistemi

Site Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI
www.okutopya.com alan adlı internet sitesini (Site) kullanımı aşağıda yazan koşullara bağlıdır. Sitenin kullanımı işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı ve bu koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ortaya koyar. İşbu “Kullanım Koşullarını” kabul etmek, kabul ettiğinizi beyan etmek, bu koşullara itiraz etmeyeceğinizi ortaya koymak konusunda tereddütleriniz varsa, bu siteyi kullanmıyor olmanız gerekir ve lütfen kullanmaktan vazgeçiniz.
1. Bu site Altın Ekin Sokak Numara 9 Daire 5 Etiler Beşiktaş İstanbul adresli Görkem Kantar Arsoy şahıs firmasına (Firma) aittir ve Okutopya markası altında işletilmektedir.
2. “Firma” “Kullanım Koşullarını”nı herhangi bir önbilgi, ihbar, bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı an itibari ile geçerlidir.
3. Siteyi kullananlar “Kullanım Koşulları”ndaki değişiklikleri de kabul etmiş sayılırlar.
4. “Kullanım Koşulları” Site üzerinde yayınlanır.

2. TANIMLAR
“Site”: www.okutopya.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi “Kullanıcı”: “Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Site Üyesi” ve “Kitap Üyeliği” ya da “Her Masal Bir Beceri” hizmetlerini kullanan “Kullanıcı”lar da “Kullanıcı” tanımı dahilindedirler. “Site Üyesi”: “Site”ye üye olan ve "Site"de sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. “Site Üyeliği”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site”daki üyelik formunu doldurarak başlattığı ilişki. “Firma”, kendi insiyatifinden üyeliği sonlandırabilir. “Kullanıcı’lar” “Site Üyesi” olmadan önce doğru bilgiler beyan etmek zorundadır. “İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, video veya görsel.

3. HİZMETLER
“Firma”, “Site” üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.
• “Site Üyeliği”
• “Kitap Üyeliği”
• “Her Masal Bir Beceri” etkinlikleri
• “Site”de sunulan “İçerik”in “Site” üzerinden sunumu

4. “SİTE”NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "Kullanıcı”ların “Site”de yaptığı her işlemde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, “Firma”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. “Kullanıcı”, “Site”yi kişisel amaçlarla kullandığını ve “Site” üzerinden alabileceği bilgiler ile Tük Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Firma”nın itibarını sarsacak girişimlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3. "Kullanıcı" “Site” üzerinde yaşanabilecek teknik ve diğer aksamalardan ötürü hizmet devamlılığında veya ifasında oluşabilecek sorunlardan ötürü “Firma”yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.4. "Kullanıcı" “Kitap Üyeliği” veya “Her Masal Bir Beceri” etkinliği kapsamında Kullanıcı veya Kullanıcı adına hizmeti kullanan yakınları tarafından üretilen içeriğin “Firma” tarafından görsellerde, tanıtımlarda kullanılabileceğini ve böyle bir kullanımdan bir hak iddia etmeyeceğini veya şikayette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"Firma", tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Site”de yayımlayarak değiştirebilir. “Kulanım Koşulları”nın “Firma” tarafından yapılan değişiklikler dışında değiştirilmesi söz konusu olamaz. Değişiklikler yayımlandığı an itibari ile ile tüm “Kullanıcılar” için geçerlidir. Değişiklikler yayınlandığı an itibari ile tüm “Kullanıcılar” için geçerlidir.

6. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "Firma’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.