Okutopya Üyelik Sistemi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Okutopya tarafından yönetilmekte olan ve www.okutopya.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımına bağlı olarak elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Okutopya üzerinden sağlanan Kitap Kulübü Üyeliği, Online Masal Saati veya Yaz Okulu programları katılım sırasında veya hizmetin sunumu sırasında katılımcılara ait kişisel verilerin Okutopya ile paylaşımını gerektirebilir. Okutopya edindiği bilgileri katılımcı ve Okutopya arasında gerekli iletişim, katılımcıya hizmetin sunulması veya hizmete dair ödemenin takibi amaçlı olarak kullanır. Okutopya iş ortakları ile kişisel veri paylaşımını ancak yukarıda belirtilen amaç dahilinde paylaşır. (çevirimiçi kredi kartı ödemesinin bu konuda lisans ve izin sahibi firma ile paylaşılması gibi)

Okutopya, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncellenen metin yine www.okutopya.com adresinde yayımlanacaktır. Yapılan değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Okutopya veri sorumlusu olarak aşağıdaki kişisel verileri edinebilir.

  • Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, e-posta adresi, TC kimlik numarası
  • Demografik ve Aile Verileri: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, çocuğun adı, yaşı
  • Ödeme Verileri: Kredi kartı bigileri (Okutopya tarafından saklanmaz. Lisans ve izin sahibi ilgili firma tarafından saklanır)
  • Kullanım Verileri: Geçmişte Okutopya üzerinden okunan kitaplar; etkinlikler sırasında üretilen atölye çalışmalarının çıktıları (resim, çizim, yazı gibi)

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Okutopya’nın veya Okutopya’nın hizmet aldığı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Okutopya’ya iletmeniz durumunda talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla

  • (1) Okutopya’ya Altın Ekin Sokak Numara 9 Daire 2 Etiler, Beşiktaşi Istanbul adresinde kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir,
  • (2) noter kanalıyla,
  • (3) info@okutopya.com adresine kayıtlı elektronik posta olarak
  • (4) veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Okutopya talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak isteyebilir. Bu amaçla, başvurunuzla birlikte
•Ad, soyad, imza
•T.C. kimlik numaranız
•Adresiniz
•Cep telefonu numaranız
•E-posta adresiniz
•Başvurunuzun konusu
bilgilerini sunmanız gereklidir.